Konkurs Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki - zgłoszenia do 30.09

  • Grupa docelowa
    Absolwenci/tki
  • Organizator
    Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Informacje na podstawie strony Wydziału Ekonomicznego:

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych. Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Uczestnikami Konkursu mogą być:

- absolwenci/tki studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

- w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,

- absolwenci/tki studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.

Czas na przesyłanie zgłoszeń na konkurs został wydłużony do 30 września 2022 roku.

Więcej informacji na stronie https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,54,konkurs-prezesa-gus-na-najlepsza-prace-magisterska-i-doktorska-z-zakresu-statystyki,120601.chtm

    Data dodania
    9 września 2022