Sesja naukowa podsumowująca Semestralny Program Tutorialowy

  • Grupa docelowa
    Studenci zainteresowani tematyką prawa podatkowego
  • Organizator
    Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS
  • Miejsce
    sala 110, Wydział Prawa i Administracji UMCS

Podsumowaniem SEMESTRALNEGO PROGRAMU TUTORIALOWEGO jest sesja naukowa, na której prezentowane są wyniki badań studentów powstałe w okresie współpracy z tutorem. Tematem sesji naukowej będą podatkowe formy wspierania przedsiębiorców. Sesja naukowa, będąca zwieńczeniem Programu, odbędzie się w czasie plenarnego zebrania naukowego Katedry Prawa Finansowego UMCS w dniu 17 maja 2018 r. (godz. 12.40, sala 110).

Więcej informacji o Semestralnym Programie Tutorialowy