Egzamin z przedmiotu Prawo finansowe (prawo stac.)

W dniach 30 czerwca - 2 lipca 2022 r. odbędzie się egzamin z przedmiotu Prawo finansowe na kierunku Prawo stacjonarne.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej.

Podział alfabetyczny według nazwisk:
30 czerwca: od początku do Ki-;
1 lipca: od Ko- do P-:
2 lipca: od R- do końca.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 8:00 każdego dnia. Wszyscy zdający, wyznaczeni na dany dzień, powinni się stawić o godz. 7:45 przed Aulą A.

Zagadnienia egzaminacyjne są dostępne w dziale Dydaktyka.

    Data dodania
    12 maja 2022