Kalendarz terminów nauk pływania semestr letni 2017/2018 (od lutego 2018)

KALENDARZ TERMINÓW KARNETÓW NAUK I DOSKONALENIA PŁYWANIA W SEMESTRZE LETNIM 2017/2018