Kalendarz terminów nauk pływania semestr letni 2018/2019 (od 24.02.2019)

KALENDARZ TERMINÓW KARNETÓW NAUK I DOSKONALENIA PŁYWANIA W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019