Kalendarz roku akademickiego

Organizację roku akademickiego 2019/2020 określa PISMO OKÓLNE Nr 1/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 marca 2019 r. >>>

§ 1

SEMESTR ZIMOWY – od 1 października 2019 r. do 18 lutego 2020 r., w tym:

 1. okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 22 grudnia 2019 r.
 2. wakacje zimowe – od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.
 3. okres zajęć dydaktycznych – od 7 stycznia do 4 lutego 2020 r.
 4. zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna – od 5 do 18 lutego 2019 r.

Przerwa międzysemestralna – od 19 do 25 lutego 2020 r.

SEMESTR LETNI – od 26 lutego do 12 lipca 2020 r., w tym:

 1. okres zajęć dydaktycznych – od 26 lutego do 8 kwietnia 2020 r.
 2. wakacje wiosenne – od 9 do 15 kwietnia 2020 r.
 3. okres zajęć dydaktycznych – od 16 kwietnia do 21 czerwca 2020 r.
 4. letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna – od 22 czerwca do 12 lipca 2020 r.

WAKACJE LETNIE – od 13 lipca do 30 września 2020 r.

Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe

 1. do 29 lutego 2020 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;
 2. do 24 września 2020 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, z wyłączeniem miesiąca sierpnia

§ 2

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2019 r. – dla studentów I roku ze względu na immatrykulację
 • 23 października 2019 r. – Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
 • 31 października 2019 r.
 • 1 listopada 2019 r.
 • 2 listopada 2019 r.
 • 3 listopada 2019 r.
 • 11 listopada 2019 r.
 • 23 grudnia 2019 r.
 • 24 grudnia 2019 r.
 • 25 grudnia 2019 r.
 • 26 grudnia 2019 r.
 • 27 grudnia 2019 r.
 • 28 grudnia 2019 r.
 • 29 grudnia 2019 r.
 • 30 grudnia 2019 r.
 • 31 grudnia 2019 r.
 • 1 stycznia 2020 r.
 • 2 stycznia 2020 r.
 • 3 stycznia 2020 r.
 • 4 stycznia 2020 r.
 • 5 stycznia 2020 r.
 • 6 stycznia 2020 r.
 • 1 maja 2020 r.
 • 2 maja 2020 r.
 • 3 maja 2020 r.
 • 31 maja 2020 r.
 • 11 czerwca 2020 r.

Par. 3 Pisma określa m.in. liczbę poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym i letnim r. akad. 2019/2020 oraz dodatkowych dni zajęć. 
Pełna treść Pisma dostępna w Aktach prawnych.