Akademia Przedsiębiorczości - Jacek Gnyś

  • Organizator
    Centrum Promocji UMCS
  • Miejsce
    Wydarzenie online

III. Źródła finansowania i aspekty prawne - 11 marca 2021 r., godz. 17.00

prowadzący: Jacek Gnyś, menedżer z 25-letnim  doświadczeniem pracy w największych korporacjach finansowych w Polsce i za granicą. Odpowiedzialny za wdrażanie nowych produktów i procesów w instytucjach finansowych. Od lat specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Współpracuje z renomowanymi producentami, importerami  i dealerami przy tworzeniu programów na finansowanie ich produktów przy wykorzystaniu różnych instrumentów finansowych.

Finansowanie firmy jest niezbędne do jej funkcjonowania i rozwoju na każdym etapie jej funkcjonowania.  Pozyskanie finansowania umożliwi wdrożenie inwestycji oraz pokryje zapotrzebowanie na kapitał dla działalności bieżącej i rozwojowej. Optymalne źródła finansowania przedsiębiorstw warunkują zdobycie i utrzymanie pozycji oraz dalszy rozwój przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są możliwe źródła finansowania przedsiębiorstw, jak oszacować zapotrzebowanie oraz jakie narzędzia do pozyskiwania finansowania są najbardziej optymalne. 

Dowiedz się więcej!

    Data dodania
    9 lutego 2021