Akademia Przedsiębiorczości - Izabela Litera, Kamil Kędzierski

  • Organizator
    Centrum Promocji UMCS
  • Miejsce
    Wydarzenie online

VIII. Kompetencje miękkie w biznesie - 8 kwietnia 2021 r., godz. 17.00

prowadzący: Izabela Litera, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawno-biznesowym oraz Finanse i rachunkowość, menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades. Od 5 lat zawodowo związana z pracą z klientem. Od samego początku działania w Santander Universidades mocno zaangażowana we współpracę z lubelskim środowiskiem akademickim.

Kamil Kędzierski, absolwent Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ekspert ds. rozwoju biznesu Santander Universidades Polska. Posiada doświadczenie w negocjacjach i realizacji projektów strategicznych o charakterze lokalnym, a także międzynarodowym. Wspiera działalność biznesową, CSR-ową i Employer Brandingową w Santander Bank Polska skierowaną do środowiska akademickiego.

Dowiedz się więcej!

    Data dodania
    9 lutego 2021