Kącik doświadczeń fizycznych

Od grudnia 2012 roku w Instytucie Fizyki UMCS odbywają się cyklicznie (zwykle dwa razy w ciągu roku szkolnego) zajęcia dla nauczycieli fizyki poświęcone doświadczeniom. Otrzymały one nazwę Kącik Doświadczeń Fizycznych. Każdorazowo w ramach przyjętego tematu wiodącego przygotowywany jest i przedstawiany w salach Pracowni Dydaktyki Fizyki (sale 351 i 363 na III piętrze wieżowca) pokaz doświadczeń wybieranych z bardzo długiej listy tego, co można zrobić. W trakcie zajęć nauczyciele mają możliwość wypytywania o szczegóły, wypróbowania na miejscu prezentowanych eksperymentów, a także zaproponowania swoich wersji. Obok doświadczeń prostych są bardziej złożone, a oba poziomy nauczania fizyki (gimnazjalny i ponadgimnazjalny) przeplatają się wzajemnie. Dotychczas zostały zrealizowane następujące odcinki: 

 1. „Ruch – jego obserwacja i pomiar” w dniu 4 grudnia 2012 r.
 2. „Elektrostatyka” w dniu 26 lutego 2013 r.
 3. „Odbicie i załamanie światła” w dniu 14 maja 2013 r.
 4. „Ruch drgający i fale mechaniczne” w dniu 9 grudnia 2013 r.
 5. „Elektrostatyka – nowa odsłona” w dniu 11 lutego 2014 r.
 6. „Efekty ciśnieniowe i cieplne” w dniu 8 grudnia 2014 r.
 7. „Efekty ciśnieniowe i cieplne cz. 2” w dniu 19 maja 2015 r.
 8. „Optyka falowa cz. 1” w dniu 10 maja 2016 r.
 9. „Wi(e)dzieć dokładniej” w dniu 5 grudnia 2016 r. 
 10. Magnetyzm w dniu 31 maja 2017 r.
 11. ,,Elektromagnetyzm" w dniu 29 listopada 2017 r.
 12. ,,Indukcja elektromagnetyczna" w dniu 13 czerwca 2018 r.
 13. „Zabawki i gadżety fizyczne cz. 1" w dniu 6 lutego 2019 r.

Tematem kolejnej „odsłony” Kącika, będącej w przygotowaniu, jest interferencja i dyfrakcja światła.

Informacja o każdym kolejnym odcinku Kącika Doświadczeń Fizycznych jest rozsyłana drogą emailową nauczycielom, których adresy znajdują się na liście tworzonej w wyniku działań Pracowni Dydaktyki Fizyki. Ze względu na to, że na widowni może się zmieścić ograniczona liczba osób, wymagane jest zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w zajęciach Kącika.

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jest wspierane finansowo przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego