Jury konkursowe

Przewodniczący Jury

prof. dr hab. Antoni Hanusz
kierownik Katedry Prawa Finansowego UMCS
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Członek Honorowy Jury

prof. dr hab. Janusz Trzciński
Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego
sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w st. spocz.

Członkowie Jury

dr hab. Andrzej Niezgoda
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

dr Paweł Szczęśniak
adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego

dr Tomasz Woźniak
asystent w Katedrze Prawa Finansowego UMCS 

mgr Krzysztof Cień
asystent w Katedrze Prawa Finansowego UMCS

mgr Agata Lipińska
asystent w Katedrze Prawa Finansowego UMCS
opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego