Jubileusze i wspomnienia

Linki do relacji z jubileuszy, spotkań rocznicowych i wspomnień związanych z pracownikami i jednostkami Wydziału Humanistycznego:

2018

   • Jubileusz 70. urodzin Prof. Jana Adamowskiego i okolicznościowa konferencja (29-30 listopada 2018)   
    Relacja TV UMCS >>>
    Relacja fotograficzna >>>
    Strona konferencji >>>

   • Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Prof. Henryka Gmiterka (16 listopada 2018) >>>

   • Odsłonięcie tablicy poświęconej Prof. Teresie Skubalance (15 października 2018) >>>

   • Jubileusz 65. urodzin oraz 40-lecia pracy zawodowej Prof. Andrzeja Kokowskiego (11-12 maja 2018) >>>

   Jubileusz 50-lecia pracy naukowej Prof. Stanisława Grabiasa (27 stycznia 2018) >>>


2017

   Jubileusz 66. Urodzin Prof. Henryka Kardeli (12 grudnia 2017 r.) >>>

   Wręczenie Księgi Jubileuszowej dedykowanej Prof. Ryszardowi Tokarskiemu (28 września 2017 r.) >>>

   Wręczenie Księgi Pamiątkowej dedykowanej Prof. Czesławowi Grzesiakowi (15 września 2017 r.)
   Sylwetka Jubilata
   Relacja fotograficzna

   Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Prof. Feliksa Czyżewskiego (Wisznice, 30 sierpnia 2017 r.)
   Relacja dostępna na stronie www.radiobiper.info

   Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Prof. Jana Pomorskiego (30 czerwca 2017 r.)
   Relacja fotograficzna
   Youtube

   25 lat filologii ukraińskiej na UMCS (11 maja 2017 r.) >>>

   Jubileusz 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. Haliny Saweckiej (8 marca 2017 r.)
   Sylwetka Jubilatki
   Relacja fotograficzna

   Pamięci Profesora Michała Łesiowa
   "Strona dla Profesora Łesiowa" (1 czerwca 2017 r.)
   Odsłonięcie tablicy pamiątkowej - relacja TV UMCS (12 maja 2017 r.)
   Odsłonięcie tablicy pamiątkowej - relacja fotograficzna (12 maja 2017 r.)


2016

   Pamięci Profesora Michała Łesiowa

   Spotkanie wspomnieniowe (21 listopada 2016 r.)
   Życiorys (15 lipca 2016 r.)

   Jubileusz 85. urodzin oraz 65-lecia pracy zawodowej Profesor Haliny Wiśniewskiej (31 maja 2016 r.)
   Relacja fotograficzna
   Relacja filmowa

   Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Profesor Marii Wojtak (4-5 kwietnia 2016 r.) >>>


2015

   Jubileusz 45-lecia pracy naukowej i 70. urodzin Profesora Jana Lewandowskiego (6 października 2015 r.) >>>

   Jubileusz 55-lecia pracy naukowej Profesora Jerzego Bartmińskiego (12 stycznia 2015 r.)
   
Zaproszenie
   Relacja

   70 lat archeologii w UMCS (2015 r.) >>>


2014

   Odnowienie doktoratu Docenta Jana Gurby (19 grudnia 2014 r.)
   Sylwetka doc. Jana Gurby
   Relacja fotograficzna

   50 lat Instytutu Anglistyki UMCS i Zjazd Absolwentów (7 listopada 2014 r.)
   Relacja fotograficzna
   Strona Jubileuszu
   Jubileusz na Facebook'u

   Zjazd Absolwentów UMCS w 70-lecie Uczelni (23 czerwca 2014 r.) >>>


2013

   Jubileusz 50-lecia rusycystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UMCS (18 czerwca 2013 r.) >>>