Jubileusz Profesora Jana Adamowskiego

30.11.2018

29 listopada 2018 roku w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 70. Urodzin Prof. dr. hab. Jana Adamowskiego, zorganizowana na rozpoczęcie ogólnopolskiej dwudniowej konferencji naukowej "Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości" dedykowanej Jubilatowi. Wydarzenie zostało przygotowane przez Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie, przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
Fot. Bartosz Proll.