Jubileusz prof. Jerzego Bartmińskiego

Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej UMCS, Pracownicy Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z okazji jubileuszu 55-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego.

Uroczystość połączona z promocją książki Pana Profesora Jerzego Bartmińskiego „Polskie wartości w europejskiej aksjosferze” odbędzie się 12 stycznia 2015 roku o godz. 16:00 w sali Posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A).

W programie wystąpienia:

  1. JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego
  2. Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr. hab. Roberta Litwińskiego
  3. Z-cy Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS dr hab. Doroty Piekarczyk
  4. prof. dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, dr Marty Nowosad-Bakalarczyk i mgr. Sebastiana Wasiuty – redaktorów książki Jerzego Bartmińskiego „Polskie wartości w europejskiej aksjosferze” (Lublin 2014)
  5. prof. dr. hab. Jana Adamowskiego
  6. dr. hab. Adama Głaza
  7. gości Jubilata
  8. prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego

oraz koncert „Orkiestry pw. św. Mikołaja” (Mała Aula Wydziału Humanistycznego UMCS).

    Aktualności