Językoznawstwo

Skład Rady Naukowej w dyscyplinie językoznawstwo

Przewodniczący 

prof. dr hab. Małgorzata Ewa Karwatowska
dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS

Przedstawiciel Związków Zawodowych działających w UMCS

mgr Anna Bukowska

Przedstawiciele młodszych pracowników nauki

dr Paweł Aleksandrowicz
dr Rafał Augustyn
dr Joanna Jabłońska-Hood
dr Beata Jarosz
dr Izabela Jarosz
dr Anna Kiszczak
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
dr Ewelina Prażmo
mgr Katarzyna Góral

Przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS 

mgr Anna Mikiciuk

 

prof. dr hab. Barbara Helena Hlibowicka-Węglarz
prof. dr hab. Roman Zbigniew Lewicki
prof. dr hab. Anna Małgorzata Pajdzińska
prof. dr hab. Barbara Julianna Sadownik
prof. dr hab. Hans-Jörg Schwenk
prof. dr hab. Jolanta Ewa Szpyra-Kozłowska
dr hab. Aneta Teresa Domagała, prof. UMCS
dr hab. Dorota Elżbieta Filar, prof. UMCS
dr hab. Lyubov Frolyak, prof. UMCS
dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS
dr hab. Jarosław Grzegorz Krajka, prof. UMCS
dr hab. Anna Elżbieta Krzyżanowska, prof. UMCS
dr hab. Edyta Aneta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS
dr hab. Urszula Alina Mirecka, prof. UMCS
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS
dr hab. Jolanta Elżbieta Panasiuk, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan
dr hab. Adam Antoni Siwiec, prof. UMCS
dr hab. Petar Sotirow, prof. UMCS
dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS
dr hab. Leszek Jan Tymiakin, prof. UMCS
dr hab. Tomasz Wojciech Woźniak, prof. UMCS
dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS
dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska
dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny
dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj
dr hab. Edyta Jabłonka
dr hab. Marcin Maciej Kojder
dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda
dr hab. Piotr Jan Krzyżanowski
dr hab. Magdalena Mitura
dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk
dr hab. Marek Wojciech Olejnik
dr hab. Joanna Magdalena Pędzisz
dr hab. Dorota Piekarczyk
dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko
dr hab. Joanna Regina Szadura
dr hab. Aneta Julia Wysocka
dr hab. Piotr Złotkowski


Przedstawiciel studentów: Dawid Kobylański
Protokolant: dr Katarzyna Puzio