Język angielski dla osób z niepełnosprawnością

Uwaga! Zapisy przedłużone do 21 maja

Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w grupowych zajęciach z języka angielskiego na poziomie B1/B2 dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami (definicja osoby z niepełnosprawnością). Celem zajęć jest przygotowanie do egzaminu na poziomie B2.

Miejsce szkolenia: przestrzeń wirtualna

Prowadzący: mgr Szymon Wójtowicz - Centrum Kształcenia Proeuropejskiego

Czas trwania: 30 godz. dydaktycznych
Maksymalna liczba osób: 15
Zgłoszenia przez: formularz zgłoszeniowy
Terminy szkolenia*

L.p.

Data szkolenia

Godzina szkolenia

Liczba godzin szkolenia

1.

23.05.2021

9:00-13:30

6 godzin

2.

30.05.2021

9:00-13:30

6 godzin

3.

13.06.2021

9:00-13:30

6 godzin

4.

20.06.2021

9:00-13:30

6 godzin

5.

27.06.2021

9:00-13:30

6 godzin

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów szkolenia. W przypadku konieczności zmiany terminu szkolenia poinformuje o tym fakcie Zgłaszającego się na szkolenie.

Program szkolenia:

 • Most common words. Najczęściej używane słowa
 • Tenses outline - zarys czasów gramatycznych
 • Man. Wygląd zewnętrzny i dane personalne
 • Personality. Osobowość, uczucia i emocje
 • Home. Typy i części domów, meble
 • Renting a flat. Kupno i wynajmowanie mieszkania
 • School. System oświaty
 • School life. Życie szkolne i akademickie
 • Work. Poszukiwanie pracy i rozmowa klasyfikacyjna
 • Cover letter. Redagowanie CV i listu motywacyjnego
 • Family. Życie rodzinne i towarzyskie
 • Celebrations. Święta i uroczystości
 • Food. Kuchnia brytyjska i amerykańska
 • Restaurants. W restauracji
 • Shopping. Zakupy i usługi
 • Complaints. Redagowanie listu ze skargą
 • Travel. Podróżowanie i zakwaterowanie w turystyce
 • Sightseeing. Atrakcje turystyczne
 • Culture. Film, teatr i muzyka
 • Visual arts. Sztuki plastyczne
 • Sport. Dyscypliny, obiekty i sprzęt sportowy
 • Health. Części ciała i organy
 • Disease. Choroby i wizyta u lekarza
 • Science. Odkrycia naukowe
 • Technology. Obsługa urządzeń technicznych
 • Nature. Krajobraz, rośliny i zwierzęta
 • Weather. Pogoda i klęski żywiołowe
 • Society. Państwo i społeczeństwo
 • Crime. Przestępczość i problemy społeczne
 • English-speaking countries. Kraje anglojęzyczne.

Po szkoleniu otrzymasz certyfikat / zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Termin zgłoszenia na szkolenie upływa 21 maja 2021 r. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane z funduszu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Osoba do kontaktu:
Beata Kiczyńska
tel. (81) 537 58 90
e-mail: beata.kiczynska@mail.umcs.pl 
Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Biuro Spraw Studenckich i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS

Zajęcia z języka angielskiego na poziomie B1/B2 dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń

  Aktualności

  Data dodania
  17 maja 2021