Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej - zgłoszenia na konferencję

Zakład Językoznawstwa Kognitywnego we współpracy z Zakładem Językoznawstwa Kulturowego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w konferencji z cyklu Umysł • Kultura • Komunikacja.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: (wersja angielska) www.cognition.umcs.pl lub (wersja polska) http://www.umcs.pl/pl/umysl-kultura-komunikacja.htm

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    18 stycznia 2017