Malarstwo

Kierunek
Malarstwo
Stopień studiów
studia jednolite magisterskie
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek


Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:

  • rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką),
  • malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie).

Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza się przy zastosowaniu systemu
punktowego.

Ocena 5 4,5 4 3,5 3
Rysunek 200 150 120 90 60
Malarstwo lub rzeźba 170 140 110 80 50
Opis


Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej.

Studia na kierunku malarstwo to oferta skierowana do wrażliwych i kreatywnych osób pragnących prowadzić samodzielną pracę twórczą w zakresie malarstwa sztalugowego i eksperymentalnego, ale też w obszarze nowych form ekspresji jak malarstwo cyfrowe, intermedia, mural, eko-art.


W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:
• malarstwo
• rysunek
• malarstwo cyfrowe
• laboratorium obrazu
• technologia malarstwa
• mural
• intermedia
• fotografia
• multimedia


Wykaz specjalności w ramach kierunku
1) SZTUKA OBRAZU
2) MALARSTWO UŻYTKOWE


Specjalności są wybierane po II roku studiów. Do uruchomienia specjalności wymagane jest 15 osób chętnych.


Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada praktyczne umiejętności w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych, które nabywa w ramach przedmiotów z zakresu sztuk plastycznych (rzeźba, ceramika, grafika, fotografia, multimedia, eko-art). Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii malarstwa, sztuki współczesnej, filozofii i estetyki, marketingu i rynku sztuki. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w przestrzeni publicznej, w obszarze animacji kultury, wystawiennictwa i promocji sztuki.


Specjalność sztuka obrazu koncentruje się na różnych formach kreacji artystycznej, zaś specjalność malarstwo użytkowe przygotowuje do podejmowania wyzwań artystycznych na szeroko rozumianym rynku pracy w zakresie realizacji plastycznych.


Absolwent specjalności SZTUKA OBRAZU posiada zaawansowane umiejętności w zakresie malarstwa sztalugowego, rysunku, działań intermedialnych, malarstwa eksperymentalnego oraz sztuki papieru i włókna. Posiada zdolność świadomego budowania przekazu artystycznego za pomocą malarskich oraz pokrewnych środków ekspresji.


Absolwent specjalności MALARSTWO UŻYTKOWE posiada szerokie umiejętności w zakresie cyfrowych technik malarskich i rysunkowych, a także muralu, witrażu i malarskich technik dekoracyjnych. Jest przygotowany do podejmowania zawodu ilustratora, dekoratora itp.


Absolwent kierunku malarstwo uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w zakresie sztuk plastycznych i nauk o sztuce.


Możliwości zatrudnienia - absolwent kierunku malarstwo będzie mógł:
• prowadzić samodzielną pacę twórczą jako artysta malarz / artysta sztuk wizualnych,
• pracować jako ilustrator /dekorator /projektant, w firmach reklamowych lub samodzielnie jako freelancer
• animator kultury /kurator wystaw /marszand, organizujący imprezy, wystawy i wydarzenia kulturalne, promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.
• nasi absolwenci kierunku malarstwo poza powyższymi wykonują również następujące zawody: nauczyciel akademicki, nauczyciel, instruktor, grafik komputerowy, projektant wnętrz, twórca filmów artystycznych, tatuator, menedżer kultury.


Możliwości rozwoju
Wydział Artystyczny oferuje studentom możliwość udziału w:
• kołach naukowych związanych z poszczególnymi dyscyplinami artystycznymi:

- Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne w zakresie MALARSTWA,
- Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Grafiki Warsztatowej FRAKCJA SUCHA,
- Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Grafiki Projektowej KOŁOMYJA,
- Studenckie Koło Naukowe Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne,
- Studenckie Koło Naukowe Forum Młodych Rzeźbiarzy,

• plenerach, warsztatach,
• prowadzeniu studenckiej galerii Kont,
• pracach samorządu studenckiego.


Kierunek malarstwo prowadzony jest na Wydziale Artystycznym.

 

Więcej informacji: www.artystyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS