Jakość kształcenia na studiach doktoranckich

Prodziekan do spraw jakości kształcenia oraz Kierownik studiów doktoranckich zwracają się z prośbą o wypełnianie ankiet ewaluacyjnych dotyczących zajęć na studiach doktoranckich.