IX zjazd
9-10 kwietnia 2022 r.

> sobota, 9 kwietnia 2022 r.

9:00-12:15 (4 godziny)
Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym
prof. dr hab. Antoni Hanusz (UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa

13:00-14:30 (2 godziny)
Zasady wyceny bilansowej i podatkowej w przedsiębiorstwie
mgr Agata Lipińska (Katedra Prawa Finansowego UMCS)

> niedziela, 10 kwietnia 2022 r.

9:45-12:15 (3 godziny)
Wszczęcie, prowadzenie i przerwanie postępowania podatkowego
dr Paweł Szczęśniak (Katedra Prawa Finansowego UMCS)

9:45-10:30
11:30-11:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa

13:00-16:15 (4 godziny)
Zasady ewidencji i dokumentacji operacji gospodarczych
dr hab. Józef Pfaff, prof. UE(profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – kierownik Katedry Rachunkowości)

13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15