IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE oraz Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Technologii INNO WINGS

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz studentów kół naukowych do udziału w kolejnej edycji Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin, które odbędą się w dniach 20-21 października r. w Arenie Lublin.

Wydarzenie obejmować będzie:

  • warsztaty naukowe w dyscyplinach medycznych, technicznych i rolniczych, prezentujące praktyczne umiejętności obejmujące problematykę innowacyjności
  • IX Ogólnopolską Konferencją Naukową INNOWACJE W PRAKTYCE
  • Międzynarodową Wystawę Wynalazków i Technologii INNO WINGS, podczas której zostaną zaprezentowane i nagrodzone najnowsze rozwiązania w kategoriach: żywność wysokiej jakości, technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne, zielona gospodarka, zdrowe społeczeństwo, cyfrowe społeczeństwo

Organizatorami wydarzenia są Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe.

Głównym celem wydarzenia jest upowszechnianie znaczenia osiągnięć naukowych, a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska naukowego - badaczy oraz młodych pracowników z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych rozwiązań z obszarów: techniki, nauk przyrodniczych i medycznych.

„Innowacje w Praktyce” umożliwiają uczestnikom prezentację prac badawczych i przeglądowych w postaci wystąpień lub posterów oraz umieszczenie streszczeń prac w materiałach konferencyjnych. Jest to zatem doskonała okazja do zaprezentowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w ogólnopolskim środowisku akademickim, a także przedyskutowania problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu.

Na spotkania – warsztaty, konferencję oraz wystawę zaproszeni zostaną: dyrektorzy i kierownicy przedsiębiorstw przemysłowych, pracownicy naukowi oraz studenci i doktoranci z kraju i z zagranicy.

 

Uczestnicy poszczególnych paneli otrzymają certyfikaty uczestnictwa. W ramach IX Konferencji "Innowacje w Praktyce" odbędzie się konkurs na najlepszy poster naukowy.

 

Więcej informacji oraz formularze rejestracji on-line dostępne są na stronach:

- Konferencja www.cine.edu.pl

- Wystawa INNO WINGS www.innowings.pl      

 

Kontakt:

Joanna Bartnik - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS - tel. (81) 537-55-40, e-mail: joanna.bartnik@mail.umcs.pl

prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska- Wydział Chemii UMCS - tel. (81) 537 56 27

dr hab. inż. Tomasza Klepka, prof. PL - tel. 502 265 207, e-mail. tklepka@gmail.com

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    15 lipca 2022