IV ZJAZD
22-23 kwietnia 2023 (stacjonarny)  

sobota 22 kwietnia 2023, sala 202 im. prof. A. Woltera

9:00-14:30 (6 godzin)
Selektywne opodatkowanie obrotu towarami i usługami           
Maria Rutka (Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Ministerstwie Finansów)
9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15
 

niedziela 23 kwietnia 2023, sala 202 im. prof. A. Woltera

9:00-13:00 (4 godziny)
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby fizyczne - cz. I
dr Krzysztof Cień (Katedra Prawa Finansowego UMCS)
9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
 

12:15-13:00 przerwa obiadowa 

13:00-16:15 (4 godziny)
Opodatkowanie przychodu i majątku - cz. I
dr Paweł Szczęśniak (Katedra Prawa Finansowego UMCS)
13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15