IV ZJAZD
4-5 grudnia 2021 r.

sobota, 4 grudnia 2021

9:00-16:15 (8 godzin)
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby fizyczne
dr Krzysztof Cień (Katedra Prawa Finansowego UMCS)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15

niedziela, 5 grudnia 2021

9:00-12:15 (4 godziny)
Opodatkowanie obrotu towarami i usługami między państwami Unii Europejskiej i państwami trzecimi
dr Tomasz Tratkiewicz (UŁ, doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa

13:00-17:45 (6 godzin)
Selektywne opodatkowanie obrotu towarami i usługami
dr Beata Rogowska-Rajda (UW; Zastępca Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ds. Wiążących Informacji)

13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15
16:15-16:30 przerwa
16:30-17:45