IV Konferencja Naukowa ENZYMOS - zaproszenie

Szanowni Państwo,

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV Konferencji Naukowej ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2018 roku na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Akademicka 19. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia szeroko pojętej enzymologii, w szczególności z zakresu właściwości, budowy oraz mechanizmu działania enzymów. Badania nad nowymi zastosowaniami enzymów w przemyśle i medycynie oraz metodami izolowania i oczyszczania tych katalizatorów z materiału biologicznego pozwolą uczestnikom Konferencji na poszerzenie wiedzy w obszarze niezwykle dynamicznie rozwijającej się dyscypliny naukowej.

W ramach tegorocznej edycji wykłady plenarne wygłoszą Goście Honorowi:

Prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw., Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

Dr hab. Grzegorz Janusz, Zakład Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uczestnikami poprzednich edycji Konferencji ENZYMOS byli przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski i również z zagranicy, których praca badawcza skupia się na poznawaniu roli enzymów w organizmach żywych oraz potencjalnych zastosowaniach tych biokatalizatorów. Udział w Konferencji pracowników naukowych, doktorantów oraz osób szczególnie zainteresowanych wspomnianą tematyką pozwolił na wymianę poglądów i doświadczeń naukowych, a wystąpienia znamienitych gości umożliwiły poszerzenie wiedzy z zakresu enzymologii. Wybrane prace przeglądowe uczestników ubiegłorocznej Konferencji ENZYMOS zostały opublikowane na łamach specjalnego numeru kwartalnika Polskiego Towarzystwa Biochemicznego „Postępy Biochemii”.

Uczestnicy IV Konferencji Naukowej ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle mają możliwość prezentacji prac w formie wystąpień ustnych i/lub posteru naukowego oraz opublikowania prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji ENZYMOS dostępne są na stronie internetowej wydarzenia http://www.enzymos.pl/. Termin rejestracji uczestnictwa upływa 24 października 2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny IV Konferencji ENZYMOS

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    10 października 2018