Inżynieria nowoczesnych materiałów

Rejestracja od 30 stycznia - link


Inżynieria nowoczesnych materiałów, studia stacjonarne II stopnia, rekrutacja zimowa

Profil kształcenia: ogólnoakademicki, czas trwania: 3 semestry

Opis kierunku

Uwielbiasz eksperymenty na wszystkim, co wpadnie Ci w ręce. Swoją pasję chcesz wykorzystać w imię nauki i rozwoju technologii. A ta, jak wiadomo, idzie ciągle do przodu – koła nie zbudujesz już z kamienia, a zamku z piasku. Nowoczesne materiały wchodzą do każdej dziedziny życia. Nie tylko w przemyśle technologicznym, ale też codziennego użytku. Nawet na zwykłej patelni teflon to już lekki przeżytek, plastik trzeba czymś zastąpić, a ubrania mają być już nie tylko modne, ale też plamoodporne, w pełni biodegradowalne, a nawet samoczyszczące się. Tego rodzaju „wynalazkami”, które spełnią coraz większe oczekiwania i potrzeby, zajmuje się właśnie inżynieria nowoczesnych materiałów. Obecnie opierają się na nich nie tylko wielkie zakłady przemysłowe, ale coraz częściej także mniejsze, rzemieślnicze dotychczas dziedziny (np. jubilerstwo). Ten kierunek to możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie nowoczesnych materiałów. Zapoznasz się z bardziej zaawansowanymi technologiami, czeka Cię jeszcze więcej eksperymentów i oczywiście nauki. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Co po studiach?

Praca. Jako specjalista w dziedzinie inżynierii nowoczesnych materiałów akurat nie będziesz z nią najmniejszych problemów. Znajdziesz ją np. w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych. Możesz pracować w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Twoja wiedza przyda się także w laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych. Zatrudnienie znajdziesz w przemysłach chemicznym i biotechnologicznym oraz wszystkich tych, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów. Oczywiście możesz też nadal poszerzać swoją wiedzę, prowadzić badania naukowe i kontynuować karierę uniwersytecką na studiach w szkole doktorskiej.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów, 
 • działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, koła matematycznego dla olimpijczyków czy organizacja „Potyczek matematycznych” dla szkół ponadgimnazjalnych,
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+ Tempus, Sokratesi MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł

Rejestracja od 30 stycznia w systemie rekrutacja.umcs.pl

Wymagane dokumenty

Kandydat na studia II stopnia ma obowiązek, w terminie i formie wskazanymi w terminarzu danego kierunku studiów, złożyć następujące dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacyjnego, uzupełniony i podpisany.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.
 • Kserokopia indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów; dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS, poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.
 • Jedna fotografia (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35x45 mm). Uwaga! W roku 2015 zmieniły się wymogi dotyczące sposobu wykonania fotografii: zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ma też być wykonane na jednolitym jasnym tle, odwzorowywać naturalny kolor skóry, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii.

Przyjmowanie dokumentów

Dokumenty można dostarczyć:

 • pocztą lub przesyłką kurierską (liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej); kopertę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz nazwą kierunku;
 • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata).

Miejsce przyjmowania dokumentów:

 • drogą pocztową:
  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
  Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
  ul. Radziszewskiego 10
  20-031 Lublin
   
 • osobiście:
  Instytut Informatyki (budynek D) – Biblioteka Wydziału MFI (parter)
  wejście od ul. Akademickiej i od pl. Marii Curie-Skłodowskiej
  w godz. 9:00–14:00

Kontakt do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

www.mfi.umcs.pl

Mapa Miasteczka Akademickiego UMCS