Inżynieria nowoczesnych materiałów

Inżynieria Nowoczesnych Materiałów - studia pierwszego stopnia

Masz dylemat, czy bardziej interesuje Cię chemia, czy fizyka. Uwielbiasz eksperymenty. Chcesz swoją pasję wykorzystać w imię nauki i rozwoju technologii. A ta, jak wiadomo, idzie ciągle do przodu – koła nie zbudujesz już z kamienia, a zamku z piasku. Nowoczesne materiały wchodzą do każdej dziedziny życia. Nie tylko w przemyśle technologicznym, ale też do codziennego użytku. Nawet na zwykłej patelni teflon to już lekki przeżytek, plastik trzeba czymś zastąpić, a ubrania mają być nie tylko modne, ale też plamoodporne, w pełni biodegradowalne, a nawet samoczyszczące się. Tego rodzaju „wynalazkami”, które spełnią coraz większe oczekiwania i potrzeby, zajmuje się właśnie inżynieria nowoczesnych materiałów. Obecnie opierają się na niej nie tylko wielkie zakłady przemysłowe, ale coraz częściej także mniejsze, rzemieślnicze dotychczas dziedziny (np. jubilerstwo). Jeśli więc interesuje Cię testowanie i tworzenie materiałów, które mają realne zastosowanie, są przydatne dla ludzi, oraz uwielbiasz wszystko, co wiąże się z chemią, fizyką i matematyką, ten kierunek jest dla Ciebie.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności. Profilowanie wykształcenia odbywa się poprzez wybór przedmiotów spośród obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych.

Co po studiach? 

Praca. Jako specjalista w dziedzinie inżynierii nowoczesnych materiałów akurat nie będziesz miał z jej zdobyciem najmniejszych problemów. Znajdziesz ją np. w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych. Możesz pracować w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Twoja wiedza przyda się także w laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych. Zatrudnienie znajdziesz w przemysłach: chemicznym i biotechnologicznym oraz wszystkich tych, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją i badaniem właściwości nowoczesnych materiałów. Oczywiście możesz też nadal poszerzać swoją wiedzę na studiach II stopnia, zarówno na tym samym kierunku, jak i pokrewnych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów, 
 • działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, zaangażowanie w działalność koła fizycznego oraz organizacja zajęć i spotkań z uczniami, 
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+ Tempus, Sokratesi MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.

 

Inżynieria Nowoczesnych Materiałów - studia drugiego stopnia

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Co po studiach? 

Podejmij pracę lub kontynuuj kształcenie. Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

• pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, w przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych,

• specjalista w placówkach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią, farmakologią, medycyną nuklearną, energetyką i energetyką jądrową,

• pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,

• pracownik w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym jako specjalista w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją nowoczesnych materiałów oraz badaniem ich własności,

• pracownik w jednostkach certyfikacji i laboratoriach analitycznych, policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,

• pracownik w firmach informatycznych i innych, także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii.

Absolwenci mają możliwość kontynuacji studiów w szkołach doktorskich.