Instytutowa Pracownia Mikroskopowa

Kierownik

dr Bożena Pawlikowska-Pawlęga

telefon: 81 537 59 28


Charakterystyka jednostki

Pracownia wyposażona jest w transmisyjny mikroskop elektronowy LEO 912AB, wyposażony w przystawkę Quantax 200 do mikroanalizy rentgenowskiej EDS. Pracownia uczestniczy w badaniach naukowych Wydziału BiB poprzez wykonywanie dla zakładów prac z zakresu transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Ponadto pełni rolę dydaktyczną poprzez udział w zajęciach obejmujących zagadnienia technik mikroskopowych. Uzupełnieniem tej funkcji jest też coroczne uczestnictwo w skierowanych do młodzieży szkolnej akcjach popularyzatorskich i promujących Wydział, takich jak Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte Wydziału oraz w indywidualnych pokazach dla szkół.


Rys historyczny

Pracownia powstała w 2001 roku z inicjatywy Zakładu Anatomii Porównawczej i Antropologii jako jednostka wydziałowa podległa dziekanowi. W latach 2001-2012 kierownikiem Pracowni był prof. dr hab. Antoni Gawron, obecnie Pracownią kieruje dr Bożena Pawlikowska-Pawlęga.


Możliwość wykonywania usług:

  • mikroskopowe badania morfologiczne na poziomie ultrastruktury komórek w preparatach pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, grzybów i bakterii;
  • badania morfologiczne w technice kontrastu negatywowego (bakterie, wirusy –bakteriofagi, nanocząstki organiczne i nieorganiczne);
  • badania immunocytochemiczne.

Pracownicy

mgr Jarosław Pawelec

telefon: 81 537 59 16