Instytut Sztuk Pięknych

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH w roku akademickim 2020/2021
Egzaminy dyplomowe na kierunkach studiów plastycznych: grafika, malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, odbędą się w terminach:
1.Termin lipcowy:
- do 28 czerwca 2021 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 12 – 16 lipca 2021 r. – termin egzaminów pisemnej pracy dyplomowej oraz dyplomu artystycznego.
2. Termin wrześniowy:
- do 30 sierpnia 2021 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 13 – 17 września 2021 r. - termin egzaminów pisemnej pracy dyplomowej oraz dyplomu artystycznego.

Egzaminy dyplomowe w roku 2020/2021 pisemne i artystyczne odbędą się stacjonarnie. Forma zdalna na platformie Teams jest możliwa w uzasadnionych przypadkach (np. studenci zza granicy studiujący zdalnie).