Instytut Sztuk Pięknych

grafika – studia jednolite 5-letnie - plan studiów od 2018/2019

specjalności wybierane będą po II roku studiów

opiekun roku: dr hab. Agnieszka Zawadzka - agnieszka.zawadzka@poczta.umcs.lublin.pl

konsultacje: wtorek 17:45-18:45, czwartek 13:10-14:10

 

malarstwo – studia jednolite 5-letnie - plan studiów od 2018/2019

specjalności wybierane będą po II roku studiów

opiekun roku:dr hab. szt. Krzysztof Bartnik, prof. UMCS - bartnik@poczta.umcs.lublin.pl

konsultacje: czwartek 12:15-14:15

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia I stopnia - plan studiów od 2018/2019

specjalności wybierane będą po I roku studiów

opiekun roku: dr Piotr Korol - korol@poczta.umcs.lublin.pl

konsultacje: czwartek 8:30-10:30

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia II stopnia

opiekun roku: dr Barbara Niścior - barbara.niscior@poczta.umcs.lublin.pl

 - plan studiów od 2018/2019

 

konsultacje: wtorek 14:00-16:00

 

specjalność  uruchomiona:  rzeźba i formy przestrzenne

opiekun roku: dr Piotr Majewski - petrus@poczta.onet.pl

 

Graphic Arts - Master Degree, 2-years

programme  2018/2019


 

year tutor: Andrzej Mosio - andrzejmosio@gmail.com 

duty hours: Tuesday 11:25-12:25, Thursday 15:00-16:00