Instytut Sztuk Pięknych

grafika – studia jednolite 5-letnie - plan studiów od 2018/2019

specjalności wybierane będą po II roku studiów

opiekun roku:

 

malarstwo – studia jednolite 5-letnie - plan studiów od 2018/2019

specjalności wybierane będą po II roku studiów

opiekun roku: 

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia I stopnia - plan studiów od 2018/2019

specjalności wybierane będą po I roku studiów

opiekun roku:

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia II stopnia

 - plan studiów od 2018/2019

 

specjalność  uruchomiona:  rzeźba i formy przestrzenne

opiekun roku:

 

Graphic Arts - Master Degree, 2-years

programme  2018/2019


 

year tutor: Andrzej Mosio andrzejmosio@gmail.com