Instytut Sztuk Pięknych

grafika – studia jednolite 5-letnie - plan studiów od 2018/2019

specjalności wybierane będą po II roku studiów

opiekun roku: mgr Waldemar Drążyk - wdrazyk@poczta.umcs.lublin.pl

 

malarstwo – studia jednolite 5-letnie - plan studiów od 2018/2019

specjalności wybierane będą po II roku studiów

opiekun roku: dr Kamil Stańczak - k.stanczak@poczta.umcs.lublin.pl

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia I stopnia - plan studiów od 2018/2019

specjalności wybierane będą po I roku studiów

opiekun roku: mgr Radosław Skóra - radek.skora@wp.pl

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – studia II stopnia

opiekun roku: dr hab. Anna Boguszewska - anna.boguszewska@poczta.umcs.lublin.pl

 - plan studiów od 2018/2019

 

specjalność  uruchomiona:  rzeźba i formy przestrzenne

opiekun roku: dr Piotr Majewski - petrus@poczta.onet.pl

 

Graphic Arts - Master Degree, 2-years

programme  2018/2019


 

year tutor: Andrzej Mosio - andrzejmosio@gmail.com