Instytut Psychologii

Dyrektor Instytutu Psychologii

Prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

(sprawy personalne, naukowe, finansowe)

dyżur: środa 09:30 - 13:30

tel. 81 537-60-72, 81 537-60-57

Zastępca Dyrektora

dr Małgorzata Kostka-Szymańska

(plany, programy studiów, rozkłady zajęć, obciążenia dydaktyczne)

dyżur:  środa 09:30 - 13:30

tel. 81 537-60-72, 81 537-60-26

 

Sekretariat (godz. 9.00 - 14.00)

mgr Bożena Kąkol

p. 63, tel. 81 537-60-57, e-mail: psych@hektor.umcs.lublin.pl

 

Jednostki podrzędne

Kierownik obiektu

dr Elżbieta Muciek

tel. 81 537-60-11

tel. kom. sł. 519 319 671