Instytut Psychologii

Dyrektor Instytutu Psychologii

Prof. zw. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis
(sprawy personalne, naukowe, finansowe)
dyżur: środa 09:30 - 13:30
tel. 81 537-60-72, 81 537-60-57

Zastępca Dyrektora

dr Małgorzata Kostka-Szymańska
(plany, programy studiów, rozkłady zajęć, obciążenia dydaktyczne)
dyżur:  środa 09:30 - 13:30
tel. 81 537-60-72, 81 537-60-26

Sekretariat (godz. 9.00 - 14.00)

mgr Bożena Kąkol
p. 63, tel. 81 537-60-57, e-mail: psych@hektor.umcs.lublin.pl

 

Jednostki podrzędne

Kierownik obiektu

dr Elżbieta Muciek
tel. 81 537-60-11
tel. kom. sł. 519 319 671