INSTYTUT NEOFILOLOGII

Kontakt

Władze:
Dyrektor:
dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
Z-ca Dyrektora:
dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS


Sekretariat:
mgr Monika Chudy
pok. 409 (Nowa Humanistyka)
tel. (+48) 81-537-53-78
e-mail: instytut.neofilologii@umcs.pl


mgr Maria Frąckiewicz
pok. 415 (Nowa Humanistyka)
20-031 Lublin
tel. (+48) 81-537-26-64


Adres:
plac M. Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin


 

Godziny dyżurów

 

 

 

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne