INSTYTUT NEOFILOLOGII

Kontakt

Władze:
Dyrektor:
dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS
Z-ca Dyrektora:
dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS


Sekretariat:
mgr Monika Chudy
pok. 409 (Nowa Humanistyka)
tel. (+48) 81-537-53-78
e-mail: instytut.neofilologii@umcs.pl


mgr Maria Frąckiewicz
pok. 415 (Nowa Humanistyka)
20-031 Lublin
tel. (+48) 81-537-26-64


Adres:
plac M. Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin


 

Godziny dyżurów

Zgodnie z najnowszym komunikatem Centrum Kadrowo-Płacowego 

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,36,komunikat-centrum-kadrowo-placowego-z-13-03,88772.chtm

wprowadzona została z dn 13 03 2020 r. na Wydziale Humanistycznym praca zdalna dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zgodnie z powyższym komunikatem obowiązki zlecone asystentkom w sekretariatach będą wykonywane przez Nie w miejscu zamieszkania.

W Dziekanacie będzie dyżurował dwuosobowy zespół, do którego zostaną przekierowane połączenia z sekretariatów.

Uprzejmie prosimy o ograniczenie przez Państwa wizyt w miejscu pracy do niezbędnego minimum związanego jedynie z nagłymi okolicznościami.

 

 

 

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne