Instytut Muzyki

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH w roku akademickim 2020/2021
Egzaminy dyplomowe na kierunku jazz i muzyka estradowa:

- do 16 czerwca 2021 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 24 czerwca 2021 r. – obrony prac pisemnych licencjackich