Instytut Muzyki

TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH w roku akademickim 2020/2021
Egzaminy dyplomowe na kierunku jazz i muzyka estradowa:

- do 16 czerwca 2021 r. – składanie wymaganej dokumentacji w dziekanacie
- 24 czerwca 2021 r. – obrony prac pisemnych licencjackich

Egzaminy dyplomowe w roku 2020/2021 pisemne i artystyczne odbędą się stacjonarnie. Forma zdalna na platformie Teams jest możliwa w uzasadnionych przypadkach (np. studenci zza granicy studiujący zdalnie).