Instytut Muzyki

Terminy konsultacji pracowników Katedry Chóralistyki i Kształcenia Wokalnego

semestr letni 2020/2021

Lp.

Nazwisko nauczyciela 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

1.

 

prof. dr hab. Marzena Zofia Bernatowicz

 

 

 

 

10.00-12.00

teams

 

 

2.

 

prof. dr hab. Urszula Bobryk

 

 

 

 

10.00-12.00

teams

 

 

3.

prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska

 

 

13.45-15.00

s.116

 

11.00-11.45

116

 

 

 

4.

prof. dr hab. Małgorzata Nowak

17.30-18.30

s.116

 

17.30-18.00

s.116

 

 

 

5.

dr hab. Teresa Krasowska, prof. UMCS

 

12.15-13.15

s. 113

15.00-16.00

s.117

 

 

 

6.

dr hab. Monika Mielko- Remiszewska, prof. UMCS

 

 

 

 

10.00-12.00

s.117/teams

 

 

7.

dr hab. Piotr Olech,

prof. UMCS

 

 

13.30-14.30

s. 108

9.00-10.00

s.108

 

8.

dr hab. Piotr Wijatkowski, prof. UMCS

9.00-10.00

teams

9.00-10.00

teams

 

 

 

9.

dr hab. Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek

9.00-10.00

teams

10.15-11.15

teams

 

 

 

 

10.

 

dr hab. Barbara Pazur

 

11.30-13.30

s. 103/ teams

 

 

 

 

Terminy konsultacji pracowników Katedry Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki

semestr letni 2020/2021

Lp.

Nazwisko nauczyciela 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

1.

 

prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak

 

10.45-11.15

s.19

 

 

 

 

 

 

10.30-12.00

s.19

2.

dr hab. Tomasz Jasiński,

 prof. UMCS

 

12.30-14.30

teams

 

 

 

 

3.

 

dr hab. Małgorzata Krzemińska-Sribniak

 

 

18.30-19.30

teams

 

18.30-19.30

teams

 

 

4.

dr hab. Dariusz Drzazga

 

16.00-16.15

18.15-19.30

s.18 /teams

 

 

 

5.

dr hab. Jakub Niedoborek

 

 

 

 

 

8.00-10.00

teams

6.

dr hab. Beata Dąbrowska

 

 

 

14.00-16.00

teams

 

 

7.

 

dr Karol Garwoliński

 

16.10-17.10

s.19

 

 

 

 

13.50-14.50

s.19

 

 

8.

dr Rafał Rozmus

 

12.30-14.30

teams

 

 

 

 

9.

dr Andrzej Białkowski

 

 

 

12.30-14.30

teams

 

10.

dr Piotr Chilimoniuk,

 prof. UMCS

 

13.45-14.45

s.19

 

 

 

 

10.00-11.00

s.18

11.

dr Renata Gozdecka

 

 

11.30-13.30

teams

 

 

12.

dr Elżbieta Gutkowska-Bardos

 

 

 

 

 

 

18.00-19.00

teams

12.45-13.45

s.6

13.

dr Marlena Rekiel-Zezula

 

 

 

18.00-20.00 teams

 

 

14.

mgr Mariusz Gumiela

15.20-16.20

teams

13.50-14.50

teams

 

 

 

15.

mgr Tomasz Krawczyk

 

9.30-11.30

teams

 

9.10-10.10

s.19/ teams

 

16.

dr Agata Kusto

 

 

12.00-14.00

teams

 

 

 

17.

mgr Wojciech Bernatowicz

 

 

12.30-13.30

teams

11.30-12.30

teams

 

 

Terminy konsultacji pracowników Katedry Muzyki Jazzowej i  Rozrywkowej

semestr letni 2020/2021

Lp.

Nazwisko nauczyciela 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

1.

 

dr hab. Mariusz Bogdanowicz,  prof. UMCS

 

 

 

17.00-19.00

teams

 

 

 

 

2.

 

dr hab. Stanisław Halat,

prof. UMCS

 

 

 

 

19.00-21.00

teams

 

3.

dr hab. Tomasz Momot

 

18.00-20.00

teams

 

 

 

4.

dr Jadwiga Jasińska

 

15.45-16.45

teams

11.00-12.00

teams

 

 

5.

mgr Agnieszka Derlak

 

 

 

13.30-15.30

s.104

 

6.

mgr Michał Iwanek

 

 

 

 

14.00-16.00

teams

7.

mgr Adam Jarzmik

 

 

18.00-20.00

s.105

 

 

8.

mgr Jakub Kotynia

 

12.00-14.00

teams

 

 

 

9.

mgr Dawid Lubowicz

 

 

17.00-19.00

s.8

 

 

10.

mgr Anna Michałowska-Kotynia

 

 

 

10.45-12.45

teams

 

11.

mgr Natalia Wilk

 

 

 

9.00-11.00

teams