Instytut Muzyki

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I stopnia - plan studiów od 2018/2019

opiekun roku: dr Renata Gozdecka - renata.gozdecka@poczta.umcs.lublin.pl

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia II stopnia - plan studiów od 2018/2019

dla specjalności  muzykoterapia

dla specjalności  muzyka sakralna

dla specjalności  prowadzenie zespołów

opiekun roku: dr Agata Kusto - agatakusto@gmail.com

 

jazz i muzyka estradowa – studia I stopnia - plan studiów od 2018/2019

opiekun roku: dr Jadwiga Jasińska - jadwiga.jasinska@poczta.umcs.lublin.pl