Instytut Muzyki

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I stopnia - plan studiów od 2018/2019

opiekun roku: dr hab. Teresa Krasowska

konsultacje: poniedziałek 12:30-13:00, wtorek 11:00-12:30


 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia II stopnia - plan studiów od 2018/2019

dla specjalności  muzykoterapia

dla specjalności  muzyka sakralna

dla specjalności  prowadzenie zespołów

opiekun roku: drhab. Monika Mielko-Remiszewska,prof. uczelni

konsultacje: wtorek 10:30-11:30, środa 8:50-9:50

 

jazz i muzyka estradowa – studia I stopnia - plan studiów od 2018/2019

opiekun roku: prof. dr hab. Elżbieta Krzemińska

konsultacje: wtorek 10:00-11:00, środa 9:45-10:45