Instytut Muzyki

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I stopnia - plan studiów od 2017/2018

opiekun roku: dr Andrzej Białkowski - abialkowski@gmail.com

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia II stopnia - plan studiów od 2017/2018

dla specjalności  muzykoterapia

dla specjalności  muzyka sakralna

dla specjalności  instrumentalistyka

dla specjalności  prowadzenie zespołów

opiekun roku: dr hab. Barbara Pazur - barbarapazur@gmail.com  

 

jazz i muzyka estradowa – studia I stopnia - plan studiów od 2017/2018

opiekun roku: dr Mariusz Bogdanowicz - bogdanowicz@confiteor.art.pl