Instytut Matematyki UMCS

W Instytucie Matematyki UMCS prowadzone są: 

- studia stacjonarne II stopnia na kierunku Matematyka w specjalnościach:


- studia stacjonarne II stopnia na kierunku Matematyka w finansach (kierunek uruchomiony od roku akademickiego 2017/2018) w specjalnościach: 


- studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Matematyka w specjalnościach:


 ARCHIWUM:

- studia stacjonarne II stopnia na kierunku Matematyka w specjalnościach:

- studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Matematyka w specjalnościach: