INSTYTUT KULTUROZNAWSTWA

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 (Stara Humanistyka, piętro III)
20-031 Lublin

Kontakt

Sekretariat:
mgr Magdalena Radzka
tel./fax (+48) 81-537-27-73
kulturoznawstwo@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW

www.umcs.lublin.pl/kulturoznawstwo