Instytut Informatyki UMCS

W Instytucie Informatyki UMCS prowadzone są: 

- studia I stopnia na kierunku Informatyka

Po ukończeniu studiów absolwent będzie znał podstawy teoretyczne informatyki oraz posiadał wiedzę zawodową z zakresu technik informatycznych. Biegle opanuje przynajmniej dwa powszechnie używane języki programowania oraz posługiwanie się specjalistycznym słownictwem z dziedziny informatyki. W trakcie studiów będzie miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych informatyki i na zajęciach prowadzonych przez kadrę Instytutu oraz pracodawców z branży IT.

- studia I stopnia na kierunku Informatyka (2016/2017)