Instytut Informatyki UMCS

W Instytucie Informatyki UMCS prowadzone są: 

- studia I stopnia na kierunku Informatyka

Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka uzyskuje tytułu zawodowy licencjata. Po ukończeniu studiów absolwent:

  • ma wiedzę zawodową z zakresu technik informatycznych,
  • ma wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu informatyki oraz wybranych technik matematyki wyższej,
  • biegle opanował przynajmniej dwa powszechnie używane języki programowania,
  • zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posługuje się tym językiem w działalności zawodowej, związanej ze specjalnością Informatyka.

Absolwent studiów I stopnia rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia i pogłębiania wiadomości z zakresu najnowszych osiągnięć teorii i technologii informatycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Może być zatrudniony m.in. jako programista, projektant, administrator sieci komputerowych, konsultant. Zdobytą wiedzę i umiejętności umie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

- studia I stopnia na kierunku Informatyka

-studia I stopnia na kierunku Informatyka - obowiązuje od roku 2019/20