Instytut Informatyki UMCS

Propozycje pytań na egzamin dyplomowy 

w roku akademickim 2018/2019


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego, I stopień

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego, II stopień