Instytut Historii

SEMESTR letni 2017/2018

 UWAGA! Prosimy o sprawdzenie planów bezpośrednio przed zajęciami z powodu możliwych zmian.

 

Aktualizacja planu! - 27.02.2018 r.   

 

Wykład ogólnouniwersytecki
Przypominamy o konieczności zapisania się i zaliczenia wykładu ogólnouniwersyteckego dla: TH.I.3; A.II.2; H.I.3, H.II.2 

Więcej informacji

Wychowanie fizyczne
Zajęcia wymagane dla: A.I.1, H.I.1

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,34,rejestracja-na-zajecia-wychowania-fizycznego,60965.chtm

Egzaminy Nazwy przedmiotów, które zakończone będą egzaminem, zaznaczone są w planie zajęć kursywą.