INSTYTUT HISTORII

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Kontakt

Sekretariat:
pok. 308, III piętro Wydziału Humanistycznego 
tel./fax 081-537-52-82  
e-mail: insthist@poczta.umcs.lublin.pl
Czynny codziennie w godz. 9.00-14.00


Adres wysyłkowy:
Instytut Historii UMCS
Imię i Nazwisko Pracownika/ Nazwa Zakładu
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, pok.308
20-031 Lublin


Inne dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Instytutu pod adresem: www.historia.umcs.pl lub na profilach poszczególnych pracowników.

Opis

Informacje o Instytucie znajdują się na stronie: www.historia.umcs.pl

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Władze

DYREKTOR INSTYTUTU
dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
prof. dr hab. Grzegorz Jawor

SEKRETARIAT
mgr Jolanta Solan-Jurak

Jednostki podrzędne