Instytut Fizyki UMCS


NAUCZANIE FIZYKI I INFORMATYKI (studia stacjonarne II stopnia od roku akademickiego 2022/2023)
 
 

Archiwum


FIZYKA (studia stacjonarne II stopnia) na specjalnościach:

fizyka teoretyczna (od 2015/2016)

współczesna fizyka stosowana (od 2015/2016)

USOS - programy studiów

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) trwają 2 lata. Na tych studiach naukę mogą kontynuować absolwenci wszystkich studiów licencjackich w zakresie fizyki (ukończonych w dowolnym ośrodku) oraz pokrewnych (przyrodniczych i inżynierskich). Licencjatom, którzy na studiach I stopnia nie odbyli w programie studiów odpowiedniej liczby godzin w zakresie fizyki i matematyki, określonej w minimach ministerialnych dla kierunku fizyka, Dziekan określi indywidualnie różnice programowe. W 1 semestrze wszyscy studenci uczęszczają na zajęcia podstawowe. Pod koniec tego semestru studenci wybierają specjalność, którą chcieliby studiować (oferujemy 2 specjalności, których programy szczegółowe zamieszczone są poniżej). W ramach obydwu specjalności zaplanowano 7 wykładów specjalistycznych. Na wykłady specjalistyczne student zapisuje się zgodnie z zainteresowaniami. Istnieje możliwość wyboru wykładów z takich dziedzin jak: biofizyka, fizyka medyczna, zastosowanie metod jądrowych, fizyka materiałowa, astrofizyka, symulacje komputerowe zjawisk fizycznych, fizyka matematyczna itd. Z podobnej tematyki można wykonywać badania w ramach pracy magisterskiej.


FIZYKA (studia stacjonarne II stopnia) na specjalnościach:

fizyka teoretyczna (od 2012/2013)

współczesna fizyka stosowana (od 2012/2013)

fizyka teoretyczna

współczesna fizyka stosowana

SYLLABUS