Instytut Fizyki UMCS

W Instytucie Fizyki UMCS prowadzone są kierunki:


FIZYKA TECHNICZNA (studia stacjonarne II stopnia (3-semestralne))

fizyka techniczna (od 2019/2020)

fizyka techniczna (od roku 2017/2018)

fizyka techniczna (od roku 2015/2016)

USOS - programy studiów


INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW (studia stacjonarne II stopnia (3-semestralne))

inżynieria nowoczesnych materiałów (rok akademicki 2019/2020)

inżynieria nowoczesnych materiałów (rok akademicki 2018/2019)

USOS - programy studiów


Archiwum


FIZYKA (studia stacjonarne II stopnia) na specjalnościach:

fizyka teoretyczna (od 2015/2016)

współczesna fizyka stosowana (od 2015/2016)

USOS - programy studiów

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) trwają 2 lata. Na tych studiach naukę mogą kontynuować absolwenci wszystkich studiów licencjackich w zakresie fizyki (ukończonych w dowolnym ośrodku) oraz pokrewnych (przyrodniczych i inżynierskich). Licencjatom, którzy na studiach I stopnia nie odbyli w programie studiów odpowiedniej liczby godzin w zakresie fizyki i matematyki, określonej w minimach ministerialnych dla kierunku fizyka, Dziekan określi indywidualnie różnice programowe. W 1 semestrze wszyscy studenci uczęszczają na zajęcia podstawowe. Pod koniec tego semestru studenci wybierają specjalność, którą chcieliby studiować (oferujemy 2 specjalności, których programy szczegółowe zamieszczone są poniżej). W ramach obydwu specjalności zaplanowano 7 wykładów specjalistycznych. Na wykłady specjalistyczne student zapisuje się zgodnie z zainteresowaniami. Istnieje możliwość wyboru wykładów z takich dziedzin jak: biofizyka, fizyka medyczna, zastosowanie metod jądrowych, fizyka materiałowa, astrofizyka, symulacje komputerowe zjawisk fizycznych, fizyka matematyczna itd. Z podobnej tematyki można wykonywać badania w ramach pracy magisterskiej.


FIZYKA (studia stacjonarne II stopnia) na specjalnościach:

fizyka teoretyczna (od 2012/2013)

współczesna fizyka stosowana (od 2012/2013)

fizyka teoretyczna

współczesna fizyka stosowana

SYLLABUS