Instytut Fizyki UMCS

W Instytucie Fizyki UMCS prowadzone są:


  - studia I stopnia na kierunku Fizyka w specjalnościach:

USOS - programy studiów


- studia inżynierskie na kierunku Fizyka techniczna w specjalnościach:

USOS - programy studiów


 - międzyobszarowe studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów

Kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałami: Chemii oraz Biologii i Biotechnologii UMCS.

USOS - programy studiów


- studia I stopnia na kierunku Nauczanie fizyki i informatyki (od 2021/2022)

 


Archiwum


 - studia I stopnia na kierunku Fizyka w specjalnościach:

SYLLABUS

- studia inżynierskie na kierunku Fizyka techniczna w specjalnościach:

SYLLABUS

- międzyobszarowe studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów

Kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałami: Chemii oraz Biologii i Biotechnologii UMCS.


Archiwum (dawne kierunki)


 - studia I stopnia na kierunku Fizyka w specjalnościach: 


międzyobszarowe studia stacjonarne I stopnia na kierunku Science and Technology (z językiem wykładowym angielskim)

Kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałami: Chemii oraz Biologii i Biotechnologii UMCS.

Plan studiów  

Efekty kształcenia