INSTYTUT FILOLOGII ROMAŃSKIEJ

Kontakt

Adres:
Instytut Filologii Romańskiej UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin


Sekretariat Instytutu:
p. 415, tel./fax: 81 537-26-64
e-mail: roserom@poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW

www.romanistyka.umcs.pl