INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

Adres

Plac Marii Skłodowskiej-Curie 4A
20-033 Lublin

Kontakt

Nowa Humanistyka, II piętro

Telefon i fax: 537 51 90

Adres e-mailowy: ifpumcs [at] poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne