INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

Adres

Plac Marii Skłodowskiej-Curie 4A
20-031 Lublin

Kontakt

Władze:
Dyrektor:
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
Z-ca Dyrektora:
dr hab. Małgorza Latoch-Zielińska, prof. UMCS

Sekretariat:
mgr inż. Elżbieta Stefaniak-Błazińska
dr Katarzyna Puzio


Nowa Humanistyka, II piętro.
Tel. i fax: 537 51 90 
Adres e-mailowy: ifpumc[at]poczta.umcs.lublin.pl

Strona WWW

www.polonistyka.umcs.pl

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne