Instytut Archeologii

Informacja o programowych terenowych badaniach inwentaryzacyjnych i wykopaliskowych dla studentów archeologii znajduje się w programie studiów dostępnym w systemie USOS.
Dodatkowe informacje można uzyskać u opiekunów poszczególnych lat.