INSTYTUT ADMINISTRACJI I PRAWA PUBLICZNEGO

Kontakt

Godziny dyżurów

Godziny dyżurów pracowników znajdują się w ich profilach osobowych w książce adresowej.

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Władze

Dyrektor:

p.o. dr hab. Anna Kosut
Pok. 614

Sekretariat:

mgr Irena Nizioł
Pok. 706
Tel. (081) 537-51-33

Jednostki podrzędne