Inkubator Medialno-Artystyczny

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy ACK UMCS „Chatka Żaka” działa Inkubator Medialno-Artystyczny. To wyjątkowy na rynku Polski Wschodniej cyfrowy ośrodek twórczy, którego beneficjentami są zarówno studenci, uczniowie, jak i artyści, ludzie mediów oraz użytkownicy nowych technologii.


Inkubator wpisuje się w przestrzeń dialogu między edukacją, kulturą, sztuką i mediami.

W jego skład wchodzą:

  • studio telewizyjne, które umożliwia m.in. realizację programów „na żywo” wraz z równoczesną ich rejestracją, a także programów w celu późniejszej postprodukcji, łączenie obrazu rzeczywistego z wirtualnym (generowanym komputerowo), rejestrację wielościeżkową torów audio, nagrywanie zapowiedzi lektorskich i dubbing materiałów audio-wideo, ale także nieliniowy montaż dźwięku i obrazu z dodatkiem grafiki i animacji czy też równoczesny podgląd (wraz z odsłuchem) materiałów reporterskich w trakcie realizacji programu. Do produkcji programów w jakości HD służy zespół montażu TV1 i TV2;
  • zespół emisyjny radiowy (składający się ze studia i reżyserki) oraz zespół radiowy produkcyjno-emisyjny;
  • pracownia komputerowa wyposażona w szesnaście stanowisk do nauki zasad edycji i montażu materiałów wideo i audio.

Inkubator umożliwia także organizację koncertów, spektakli teatralnych, widowisk z udziałem publiczności w sali widowiskowej, pełniącej również rolę kina 3D. Instalacja wallboxa, identycznego jak w studiu telewizyjnym, stwarza zarówno możliwość rejestracji odbywających się tu imprez, jak i realizację własnych produkcji telewizyjnych.

Kontakt:

ACK UMCS „Chatka Żaka”
ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
TEL: + 48 (81) 533 32 01
FAX: + 48 (81) 533 58 41

Informacje: info@ack.lublin.pl
Rezerwacje przestrzeni: rezerwacje@ack.lublin.pl
Promocja i współpraca: promocja@ack.lublin.pl