Informatyka - nowe specjalności odpowiedzią na innowacje

Tytuł projektu: Informatyka-nowe specjalności odpowiedzią na innowacje

Nr projektu: POWR.03.01.00-00-N124/16

Jednostka organizacyjna:  Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wartość projektu: 1 005 858 PLN

Termin realizacji01.04.2017 - 30.11.2019

Strona www projektuhttps://www.umcs.pl/pl/informatyka-innowacje.htm