Informatyka – nowe specjalności odpowiedzią na innowacje

"Informatyka – nowe specjalności odpowiedzią na innowacje"/ Umowa nr: POWR.03.01.00-00-N124/16-00

Jednostka organizacyjna: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS we współpracy z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS

Wartość projektu: 1 005 858,00 PLN

Termin realizacji: 01.04.2017 - 30.09.2019

Strona www projektu: http://www.umcs.pl/pl/informatyka-innowacje.htm