Szczycimy się wieloletnimi tradycjami i osiągnięciami w kształceniu informatyków. Dysponujemy wyposażonymi w najnowszy sprzęt i oprogramowanie pracowniami informatycznymi oraz elektronicznymi. Mamy obszerną bazę sal dydaktycznych w nowoczesnym budynku Instytutu Informatyki. Posiadamy bibliotekę z czytelnią, gromadzącą książki i czasopisma naukowe z całego świata. Po ukończeniu 3. roku studiów I stopnia można zakończyć studia z dyplomem licencjata informatyki, a następnie uzyskać tytuł magistra na studiach II stopnia.
 

Instytut Informatyki prowadzi studia stacjonarne na kierunku:

 • Informatyka

Kandydaci mogą wybrać jeden z poziomów:

 • studia I stopnia
 • studia II stopnia

Zdalne nauczanie

Część zajęć prowadzonych w Instytucie Informatyki wspierana jest przez systemy zdalnego nauczania.
 

Wykładowcy oraz studenci mają do dyspozycji platformę:

 


Wykaz skryptów akademickich


 

 1. Bylina, J., Cudna, M., Klisowski, M., Programowanie aplikacji sieciowych, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 2. Bylina, J., Bylina, B., Przegląd jezyków i paradygmatów programowania, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 3. Daniluk, A., Bluetooth. Praktyczne programowanie, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 4. Daniluk, A., Pracownia programowania obiektowego, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 5. Denkowski, M., Przetwarzanie obrazów cyfrowych – laboratorium, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 6. Denkowski, M., Programowanie procesorów graficznych GPU, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 7. Kotliński, J., Kotyra, S., Laboratorium systemów mikroprocesorowych, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 8. Krajka, A., Matematyka Dyskretna, Instytut Informatyki UMCS, Lublin 2011.
 9. Krajka, A., Zbiór zadań z matematyki dyskretnej, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 10. Krzaczkowski, J., Algorytmika dla początkujacych, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 11. Krzaczkowski, J., Zadania z programowania w jezyku C/C++, cz.I, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 12. Krzaczkowski, J., Zbiór zadan z programowania w jezyku C/C++ cz. 2, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 13. Księżopolski, B., Rusinek, D., Administracja systemem Linux, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 14. Księżopolski, B., Bezpieczeństwo i optymalizacja procesów realizowanych drogą elektroniczną, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 15. Kuczyński, K., Suszyński, W., Bezprzewodowe sieci lokalne, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 16. Kuczyński, K., Suszyński, W.,Przełączanie w sieciach lokalnych, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 17. Kuczyński, K., Stęgierski, R.Routing w sieciach IP, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 18. Kuczyński, K., Denkowski, M., Mikołajczak, P., Stęgierski, R., Dmitruk, K., Pańczyk, M., Wstęp do programowania w Qt, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 19. Kuniszyk-Jóźkowiak, W., Algorytmy logiki rozmytej, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 20. Kuniszyk-Jóźkowiak, W., Przetwarzanie sygnałów biomedycznych, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 21. Mikołajczak, P., Fizyka dla grafików komputerowych, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 22. Mikołajczak, P., Język C – podstawy programowania, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 23. Mikołajczak, P., Język C++ – podstawy programowania, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 24. Mikołajczak, P., Ważny, M., Metody numeryczne w C++, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 25. Mikołajczak, P., Programowanie generyczne w Qt, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 26. Mikołajczak, P., Wprowadzenie do STL, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 27. Mycka, J.Elementy teorii obliczalnosci, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 28. Siczek, M., Diagnostyka Obrazowa. Skrypt dla studentów kierunku Informatyka, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 29. Siczek, M., Tomografia Komputerowa i Rezonans Magnetyczny dla studentów kierunku Informatyka, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 30. Stęgierski, R., Programowanie OpenGL, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 31. Stpiczyński, P., Brzuszek, M., Podstawy programowania obliczeń równoległych, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 32. Stpiczyński, P., Brzuszek, M., Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 33. Tadeusiewicz, R., Informatyka medyczna, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 34. Tadeusiewicz, R., Jaworek, J., Kańtoch, E., Miller, J., Pięciak, T., Przybyło, J.Wprowadzenie do modelowania systemów biologicznych oraz ich symulacji w środowisku MATLAB, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 35. Ustimenko, V., Algebraic graphs and security of digital communications, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 36. Ustimenko, V., Romańczuk, U., Finite geometries, LDPC codes and cryptography, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 37. Wójcik, G. M., Modelowanie i eksploracja sieci neuronów biologicznych w GENESIS, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2012.
 38. Wójcik, G. M., Kotyra, S., Środowisko programisty, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.
 39. Żurek, T., Metody sztucznej inteligencji, Instytut Informatyki UMCS, Lublin, 2011.