Zmarł śp. dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z głębokim żalem zawiadamiają, że 30 listopada 2019 roku zmarł nagle śp. dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS.

Prof. Wojciech Orłowski urodził się 12 lipca 1963 roku. Studia prawnicze ukończył w 1987 r. na Wydziale Prawa UMCS, na którym podjął pracę zawodową. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2012 r. doktora habilitowanego. Od 2013 r. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji.

Autor licznych publikacji dotyczących teorii konstytucji, europeizacji prawa konstytucyjnego i parlamentaryzmu w Polsce.
Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla transformacji ustrojowej oraz za działalność na rzecz rozwoju polskiego parlamentaryzmu.

Był wzorem nauczyciela akademickiego i uczonego.Informacja o terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych będzie zamieszczona na stronie głównej Uniwersytetu.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    4 grudnia 2019