Zjazd Lichenologów Polskich

14 września br. w Zwierzyńcu rozpocznie się czterodniowy XIX Zjazd Lichenologów Polskich, organizowany pod hasłem "Porosty i ludzie". Organizują go: Zakład Botaniki i Mykologii UMCS wspólnie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym.

Lichenolodzy to specjaliści, którzy zajmują się porostami, ich wpływem m.in. na środowisko i zdrowie człowieka. Jak podaje dr Hanna Wójciak z Zakładu Botaniki i Mykologii (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS) - na świecie znanych jest około 14 000 gatunków porostów, a w Polsce ok. 1 700. Często rosną masowo, są jednak mało znane i  niedostrzegane. Bardzo długo były uznawane za specyficzne rośliny, obecnie włączone są do królestwa grzybów Fungi (Mycota) jako grzyby lichenizowane. Specyfika porostów wynika z ich dualistycznej natury. Powstały na skutek wytworzenia się trwałego związku, uznawanego najczęściej za symbiozę, między cudzożywnym grzybem i samożywnym glonem.

Porosty pełnią bardzo istotną rolę w różnych ekosystemach. Jako organizmy pionierskie zasiedlają skały i środowiska zbyt ubogie dla innych organizmów. Torują drogę do zasiedlenia skał, wydm przez rośliny naczyniowe, w istotny sposób przyspieszają wietrzenie skał. Znacząco wpływają na kształtowanie mikroklimatu, zwłaszcza w ekosystemie lasu. Są ogromnym rezerwuarem wody, którą pobierają z rosy, mgły i opadów atmosferycznych. Ponadto nadrzewne gatunki porostów chronią drzewa przed infekcjami grzybowymi.Wiele zwierząt, zwłaszcza bezkręgowców, w większym lub mniejszym stopniu uzależnionych jest od porostów, które dostarczają im schronienia i pożywienia. Szacuje się, że na terenie Polski od porostów jest uzależnione życie 300-400 gatunków bezkręgowców.  Porosty odgrywają też dużą rolę w odżywianiu się wielu gatunków zwierząt kręgowych (zwłaszcza w obszarach tundry i lasotundry są podstawowym pożywieniem zwierząt roślinożernych w okresie zimy).
Na całym świecie ludzie od tysiącleci wykorzystują porosty do różnych celów. Przede wszystkim do leczenia chorób, a także jako pokarm, źródło barwników, lakmusu, do produkcji perfum, do dekoracji. Paradoksalnie, porosty potrafiące przetrwać w skrajnie trudnych warunkach, są jednocześnie bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia środowiska i gwałtownie giną. Wraz z wodą pochłaniają także związki siarki, azotu, fluoru, metali ciężkich. Kiedy wysychają, wyparowuje tylko woda, natomiast zanieczyszczenia kumulują się w plechach. Porosty pełnią więc bardzo istotną rolę naturalnego filtra, wykorzystywanego w monitoringu środowiska. Szereg nakładających się na siebie przyczyn sprawiło, że porosty są uznawane w Polsce za najbardziej zagrożoną grupę organizmów.

Uroczyste otwarcie Zjazdu odbędzie się 14 września br. o godz.10.00 w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym (ul. Biały Słup 16, Zwierzyniec).  W programie przewidziano m.in. referaty, badania tematyczne oraz warsztaty lichenologiczne.

W załączniku znajduje się plakat oraz szczegółowy program Zjazdu.
 
Więcej informacji na ten temat udziela dr Hanna Wójciak

 

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    11 września 2015